Identiteit (waar staan wij voor)


Wij geloven dat een kind het recht heeft om deel uit te maken van een gezin. Als zodanig is het gezin de hoeksteen van de samenleving; de samenleving in het mini. In het gezin leert het kind voor zichzelf op te komen, van waarde te zijn, waarden als geduld en samen delen, verantwoording krijgen en nemen, het ontdekken en ontwikkelen van de talenten, doorzettingsvermogen, taken op zich te nemen en naar behoren te volvoeren, aanmoediging ontvangen en uitdelen, liefde ontvangen en uitdelen, zich te uiten in een veilige omgeving en volledig geaccepteerd te worden door ouders die van je houden no matter what! Helaas is niemand perfect en lopen veel kinderen rond met problemen die voortkomen vanuit een onveilige thuissituatie, waarbij zowel de ouders/verzorgers als het kind een duit in het zakje doen. Toch blijft het gezin de beste plek voor een kind; dat is ook in de Rechten van het Kind vastgelegd.


Het doel van het opgroeien in een gezin is vanuit de basisveiligheid van onvoorwaardelijke liefde weerbaar te worden voor de maatschappij, of zoals ‘Op Adelaarsvleugelen’ zo mooi omschrijft: Uit te vliegen.


Wij zijn onderdeel van deze maatschappij en hebben ook leren vliegen, maar ook wij doen dat niet geheel op eigen kracht. Voor ons is God, die ons in zijn liefde niet aan onze eigen nukken heeft overgelaten, maar ons bij de hand heeft genomen door ons telkens nieuwe kansen te geven, onze steun en toeverlaat. Zonder Hem zijn wij niet in staat de waarde van het leven te zien, laat staan ons werk te doen. Hierin ligt onze identiteit.


Als de kinderen of jongeren hun identiteit op andere waarden baseren zullen we dat aanmoedigen, omdat wij van mening zijn dat een eigen mening over essentiële zaken als identiteit bijdraagt tot de vorming van een eigen identiteit. Een eigen identiteit is van zeer grote waarde en staat ons inziens lijnrecht tegenover het aanhangen van de visie van een ander waarbij het kind / de jongere niet vrij blijkt te zijn, maar zich nog steeds bevindt in een afhankelijkheidsrelatie met iemand die daar naar eigen believen gebruik of misbruik van kan maken. In de praktijk zullen we ons Godsbeeld wel aan de kinderen bekend maken. Dat kan ook niet anders, want we zouden onszelf verloochenen als we zouden doen alsof ons beeld van God niet de basis van ons handelen is. Daarbij hebben de kinderen ook het recht om kennis te maken met ons Godsbeeld, net zo goed als dat ze kennis zullen maken met elk ander denkbeeld dat onze maatschappij rijk is.


In de praktijk zal het zo zijn dat we bidden voor het eten en een stukje lezen uit de bijbel na het eten. We zullen zondags naar de kerk gaan en afhankelijk van de leeftijd van het kind gaat het mee of niet.


Wij bezoeken op dit moment een kleine Pinksterkerk in Den Helder, maar in ons hart zijn we niet erg kieskeurig en voelen ons snel thuis in elke kerk waar Jezus de samenbindende factor mag gaan. Onze eigen kinderen bezoeken ook allen een kerk, maar hebben ook allen een ander filiaal uitgekozen. Die verscheidenheid vinden wij mooi en boeiend.